Preview Mode Links will not work in preview mode

Systrar som odlar


Jul 18, 2021

Sol, vind och vatten. Alltid är det väl något som man som odlare klagar på? I det här avsnittet pratar vi om vatten och hur vi har försökt lösa problemen som vi har stött på när det gäller att ha egen brunn och samla vatten på olika sätt. Och hur kan man odla på ett smart sätt utan att göra åt så mycket vatten?