Preview Mode Links will not work in preview mode

Systrar som odlar


Jul 4, 2021

I det här avsnittet pratar vi om hur det har gått för Julia nu i början av odlingssäsongen. Hur gick det med sådden i pluggbrätte och blev det några blommor i trädgården i år?