Preview Mode Links will not work in preview mode

Systrar som odlar

May 30, 2021

I detta avsnitt pratar vi om olika sätt att avhärda plantor före utplantering. Vissa är väldigt noga med avhärdningen och gör det steg för steg medan andra chansar mer. Vi pratar om olika sätt och  att Lovisa ibland slarvar med avhärdningen men lyckas okej ändå. Avsnittet är inspelat i början av maj.


May 23, 2021

Detta är ett mer ostrukturerat avsnitt men något som vi tror kan vara en hjälp när man ska planera och tänka över vad och hur man ska så när man är nybörjare. Hur många plantor ryms i en rad? Hur mycket är "mycket" kål? Och var ska blommorna få plats någonstans? 


May 16, 2021

I detta avsnitt pratar vi om sådana saker som kräver lite mer passning och en värmare växtplats. Tomat och gurka kanske är sådana saker som man vill börja att odla som nybörjare men vi tycker att det kan vara bra att prova sig fram något år innan man slår på stort så att man vet hur man exempelvis ska tjuva...


May 9, 2021

I det här avsnittet pratar vi om våra erfarenheter kring olika typer av sjukdomar eller snarare ohyra som har drabbat våra växter. Detta är i från en nybörjares perspektiv eftersom ingen av oss är några experter på varken kålmal, sorgmygg, spinnkvalster, bladlöss eller bladmögel. 


May 2, 2021

Det finns så mycket att säga när det gäller tomater men här är ett första avsnitt i alla fall där vi pratar om sorter, sådd, plantering, utplantering, tjuvar och uppbindning.