Preview Mode Links will not work in preview mode

Systrar som odlar

Apr 25, 2021

I detta avsnitt tar vi avstamp från Brita Zackaris #radgard och pratar om gerillaodling och vad man egentligen kan odla utan att behöva bry sig om hur man ska odla det. Vi pratar också om fröbomber. 


Apr 11, 2021

I detta avsnitt pratar vi om självförsörjning. Vad kan man odla året runt? Vad är värt att odla? Är det värt tiden som det tar att processa grönsakerna för att kunna spara dem året runt? Har vår generation tappat mycket kunskap som man hade förr? 


Apr 4, 2021

I detta avsnitt pratar vi om några blommor som man kan börja odla som nybörjare och som dessutom är lätta att ta frö från. Vårlökar är också något som kräver lite grävning under hösten men som sedan är väldigt lättskött.