Preview Mode Links will not work in preview mode

Systrar som odlar

Mar 28, 2021

I detta avsnitt pratar vi om hur vi planerar det vi ska så och plantera och hur viktigt det är. Kanske är det en fråga om personlighet? Och vad är växtföljd och behöver man följa det? 


Mar 22, 2021

I detta avsnitt går vi in mer på djupet om vad man ska tänka på om man vill odla flera grödor under en säsong. I #odlingsstafetten ingår det sådd vid tre tillfällen under året och mycket av sådderna görs i ett pluggbrätte. Du kan med fördel ha planen över odlingsstafetten framför dig när du lyssnar för...


Mar 15, 2021

I detta avsnitt pratar vi om att driva upp plantor från frö och vad man ska tänka på när man förodlar. Att så från frö kan vara tålamodskrävande och det kanske inte alltid är värt det om man inte har intresse för det. Vi pratar om hur man kan göra prioriteringar gällande frösådd. 


Mar 1, 2021

I detta avsnitt pratar vi om vad man kan prova på att odla förutom sallad, ärtor och örter som vi pratade om i den första delen. Vi tar upp både bladgrönt och rotfrukter - saker som inte kräver allt för mycket jobb för den som är ny med odling.