Preview Mode Links will not work in preview mode

Systrar som odlar


Jun 13, 2021

I det här avsnittet pratar vi om saker som kan underlätta odlingen. Men hur enkelt ska man egentligen göra för sig själv? Är inte ett syfte med odlingen också att man ska kolla till och pyssla om? Vi pratar om olika bevattningslösningar och annat som kan hjälpa dig som odlar.