Preview Mode Links will not work in preview mode

Systrar som odlar


Apr 11, 2021

I detta avsnitt pratar vi om självförsörjning. Vad kan man odla året runt? Vad är värt att odla? Är det värt tiden som det tar att processa grönsakerna för att kunna spara dem året runt? Har vår generation tappat mycket kunskap som man hade förr?